REFERENSER

Statens provningsanstalt

Vi har tecknat Serviceavtal med SP ( Statens provningsanstalt ) där vi är en av installationsföretagen som utför arbete i deras fastigheter

PEAB

PEAB och Elman har ingått ett samarbetsavtal på byggservicearbeten

Vättersnäs förvaltnings

Vättersnäs förvaltnings AB har ett samarbete med Elman från Göteborg i väst till Jönköping i öst