PROJEKT

Nya & pågående projekt:

  •  Äldreboendet Kristinegränd, Projektet består av totalt 73 st lägenheter.
    Läs mer om projektet på: T3group – Bygg, anläggning och fastighetsutveckling.
  • Nybyggnation Badstrandsvägens förskola, Sjömarken. Läs mer om projektet här
  • Nytt kontor åt Vinnergi ihop med Serneke och Pulsen Fastigheter 
  • Brandlarmsinstallationer för Securitas 
  • Hyresgästanpassningar för nyetableringar i Gamla Postenhuset i centrala Borås 
  •  
  • Energioptimering av belysning på Boxon Label
  • Fristad hyvleri ihop med Rydlers bygg