PROJEKT

Projekt som pågår:

Anpassning av lokaler för Pulsen Fastigheter

Hyresgästanpassningar för Vättersnäs förvaltnings AB

Vandrarhem Byggnad 14

Björkhöjdsskolan etapp 1A och B

LSS- Brotorp

Kontor – Schenker

Hyresgästanpassningar  för Kv Mars

Anpassningar för Erikshjälpens nya butikskoncept i Borås och Göteborg