Belysning

Installering av belysning i Borås

Belysningen är en stor del i fastighetens energikostnader, nästan 25 procent av den årliga energiförbrukningen går åt till belysningen.

Dagens moderna styrsystem har gjort det möjligt att sänka kostnaderna, samtidigt som fastigheter fortfarande har behaglig och tillräcklig belysning. Tyvärr finns det fortfarande en stor del fastigheter så som kontor, skolor och industrilokaler med mer som har belysning som är föråldrade och gör mer skada än faktiskt nytta.

Med allt som pågår i världen i form av striktare miljöregler, stigande energipriser och katastrofala klimatförändringar är energioptimering av alla sorters fastigheter viktigt. För att fastställa huruvida din fastighets belysning behöver effektiviseras bör belysningsanläggningarna analyseras. Då får du reda på vilka investeringar som du bör göra för att minska fastighetens energikostnader. Det bästa med investeringen är att belysningen kan anpassas efter behov, både för miljön och för människor som använder den.  

Våran Expertis består av analyser, inventering och projektering av lösningar som är bäst för kunden. Detta resulterar i inte bara förbättring av ljusmiljö, men också fördelar inom drift och underhåll. Våra lösningar bidrar med minskning av koldioxidutsläpp.

Energianalys Borås

Vid en energianalys går vi tillsammans igenom din anläggning, för att hitta energieffektiviseringsmöjligheter och vilka behov som din nuvarande belysning inte uppfyller.  Analysen ger oss en överblick över din belysningssituation. Resultatet från energianalysen fungerar sedan som ett beslutsunderlag som ger oss en klar bild över vilka effekter som en investering av belysningsanläggning skulle leda till.  Efter att vi har gått igenom analysresultatet tas ett beslut om investering. Totalt sett är investeringen 10 procent av den totala kostnaden för belysningsanläggningens hela livslängd. Resterande kostnader går åt till underhåll och energi.

Belysningsinventering Borås

När vi inventerar din belysning går vi igenom samt kartlägger din befintliga anläggning. Vi går igenom hur lokalerna används, och identifierar de förändringar som göras, samt kartlägger de önskemål som verksamheten och anläggningsförvaltaren har. Efter våran kartläggning kommer vi med lösningsförslag, detta förslag tar hänsyn till alla de viktiga faktorerna som en sån här investering innebär. Helheten är viktigt för oss, vare sig det är ljusbehov, energianvändning, hållbarhet, underhåll, ergonomi eller kvalitet.

Vi installerar och driftsätter marknadens bästa belysningsanläggningar. Efter utfört jobb följer vi upp, för att få veta om du som kund är nöjd med vårt arbete och lösning.

Vi har som mål att alltid leverera de bästa lösningarna för varje kund.

Kostnadsfri offertförfrågan