Installation av solceller

Välkommen till Elman!
Vi utför installation av solcellspaneler i Borås med omnejd. Hos oss får du installation av solcellspaneler med mångårig erfarenhet och stor yrkeskunskap.  

Kontakta oss via formuläret här bredvid eller ring oss direkt!

Kontakta oss

Gratis offert

Via oss får du alltid gratis offert. Vi skapar den alltid med stor kundlyhördhet och yrkeserfarenhet efter dina behov.

Mångårig erfarenhet

Varje arbete utförs alltid med mångårig yrkeserfarenhet och stort yrkeskunnande. Du som kund står alltid i centrum.

Auktoriserade

Vi är auktoriserade i alla de arbeten och tjänsten som vi utför. Du är med andra ord i trygga händer om du anlitar vårt bolag.

Vi installerar solceller i Borås med omnejd

Allt fler har börjat göra fler miljövänliga val när det kommer till deras elkonsumtion, bland annat har det blivit allt vanligare med installation av solceller.

Solcellspaneler är både miljövänliga och förnybara, vilket innebär att miljön inte tar skada oavsett hur många solcellspaneler man installerar, samt att energin som man får från solcellerna inte försvinner. Om vi ska klara av att förhindra klimatförändringar är installation av solcellspaneler en bra start.

Varför installera solceller?

För oss som bor i Sverige hade installation av solcellspaneler inneburit att vi producerat mer el än vad vi konsumerar, om det hade installerats solceller på hälften av alla hustak vända mot söder. Det betyder att vi i Sverige hade kunnat bli fria från miljöförstörande energikällor. Ytterligare fördelar med installation av solcellspaneler är att solcellspaneler gör att elpriset aldrig stiger, även om elbolagen höjer priset. Det är också möjligt att sälja oförbrukad el till elbolagen, och då få ersättning för det.

Solceller i Borås

Det är solcellerna som omvandlar solljuset till elektricitet.Solceller består oftast av kisel eller något annat halvledarmaterial, när solljuset träffar kiseln blir elektronerna inne i kiseln laddade med energi. Denna rörelse genererar likström och efter likströmmen har omvandlats till växelström i en växelriktare kan strömmen anslutas till ett elnät.

Det som kan påverka hur mycket ström som solceller genererar under ett år (kWh) är bland annat:

  • Vilken riktning solcellerna är riktade mot
  • Vilken lutning solcellerna har 
  • Hur stor effekt (kWp) som solcellerna kommer upp i
  • Hur länge solcellerna är täckta av skugga, smuts, snö med mer.

Solceller med effekt på 5-10 kWp som inte skuggas och är lagda på ett villatak vänt mot söder och med en lutning på 10 till 50°, kommer generera ca 950 kWh.Solceller är utöver miljövänligt och ekonomiskt även långlivat, solceller som har genererat ström i över 40 år fungerar fortfarande.

Vi på Elman anser att det är viktigt att tänka klimatsmart, och vi har därför i flera år arbetat med installation av solcellspaneler. Det gör att vi har skaffat oss stora kunskaper vad det gäller solcellspaneler och installation av solcellspaneler.

Investeringsstöd vid installation av solcellspaneler

Mellan år 2018 och 2020 har det avsatts nästan en miljard kronor till investeringsstöd för installation av solcellspaneler. Investeringsstödet täcker upp 20 procent av priset för installationen och gäller privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag. Viktigt att tänka på är att investeringsstödet inte går att kombinera med ROT-avdraget.